៨​ហេតុផល​ ដែល​អ្នក​ចង់​ក្លាយជា​វេជ្ជបណ្ឌិត


នៅ​ប្រទេស​យើង​ បាន​និង​កំពុង​គិតថា​មុខរបរ​វេជ្ជបណ្ឌិត(ពេទ្យ) ជាមុខ​របរ​អាច​រកលុយ​បាន​ច្រើន
   សំរាប់​អ្នក​ដែល​បាន​ភ្លក់​រសជាតិ​ការសិក្សា​មុខវិជ្ជាផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ​នេះ​នឹង​បានដឹង​ច្បាស់​អំពី​ភាព​លំបាក​របស់​វា​មិន​ខាន ។ ហេតុ​នេះហើយ​ខ្ញុំ​នឹក​ឃើញ នូវ​៨ហេតុផល​ដែល​អ្នក​សំរេចចិត្ត​រៀន​ពេទ្យ ៖

១. អ្នកជាមនុស្ស​ស្អប់​ការគេង
២.​ អ្នក​ជាមនុស្ស​ចូលចិត្ត​គេងនៅ​សាលារៀន​ និង​ពេទ្យ​រហូត
៣. អ្នក​មិនចង់​អោយ​នរណា​ម្នាក់​អាច​អាន​អក្សរ​អ្នកបាន
៤. ឪពុក​អ្នក​ជាអ្នក​មាន​លុយ​ច្រើន
៥.​ អ្នក​គិតថាអ្នក​សប្បាយ​នឹងជីវិត​គ្រប់គ្រាន់ហើយ
៦. អ្នក​មិនអាចរស់​នៅ​ដោយ​គ្មាន​សៀវភៅ
៧. អ្នក​ចង់​ចំណាយពេល​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ (អ្នកជំងឺ)
៨. អ្នក​មិន​ចង់​រៀបការមុន​អាយុ​ ៤០

   យ៉ាង​ណាដែរ​ ប៉ុន្មាន​ចំនុច​ខាងលើ់? តើ​អ្នក​មាន​ហេតុផលណា​ផ្សេងទៀតទេ? 
Previous
Next Post »
0 Komentar