សំដី​ប្រពន្ធ​ខ្ញុំ


ចាប់​តាំង​ពី​ស្រលាញ់​គ្នា​មក ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ជា​ច្រើន​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​ខ្ញុំ តែ​ពាក្យ​សម្តី​ខ្លះ​ ខ្ញុំមិន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​យក​ទុក​ទេ ។ មិន​មែន​ពាក្យ​សម្តី​គាត់​មិនល្អទេ តែ​មក​ពី​ខ្ញុំ​រំភើប​ពេក​ដល់​ភ្លេច​ចាំ ។ ហេតុ​នេះ​ហើយ​ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ ខ្ញុំ​នឹង​ចម្លង​សម្តី​គាត់​ទុក​ តាម​ថ្ងៃ​ ទុក​គ្រាន់​រំលឹក​ឡើង​វិញ ។ 

Pathophysiology The Biologic Basis For Disease in Adults and Children 7th Edition


Pathophysiology The Biologic Basis For Disease in Adults and Children 7th Edition

Netter's Concise Radiologic Anatomy - 2nd Edition


Netter's Concise Radiologic Anatomy - 2nd Edition

Heart Failure A Pratical Guide for Diagnosis and Management


Heart Failure A Pratical Guide for Diagnosis and Management

យល់​ដឹង​អំពី​គ្រោង​ឆ្អឹង

គ្រោងឆ្អឹង 3D (Google)
   ឆ្អឹង​នីមួយៗ​នៃ​រាងកាយ​រួម​គ្នា​បង្កើត​បានជា​គ្រោង​ឆ្អឹង មាន​តួនាទី​គ្របដណ្តប់ និង​ការពារ​អវយវៈ​ដែល​សំខាន់​ៗរបស់​សារពាង្គកាយ ។

វិធី​ព្យាបាល​ ក្រោយ​ឆ្កែ​ខាំ​

រូបតំណាង
បញ្ហា​ឆ្កែ​ខាំ​ជាបញ្ហា​មួយ​ដែល​ប្រជាជន​តែង​តែ​បារម្ភ​អំពី​ផល​វិបាក​របស់​វា​ទៅ​ថ្ងៃក្រោយ

បណ្តុំ​ទ្រឹស្តី​ក្នុង​រឿង​ សាមកុក

ជូ កឺលៀង(ខុងមីង)
សាម​កុក​ មានន័យ​ថា​នគរ​ទាំង​៣ នៃ​រឿង​បុរាណ​ចិន

Clinical Practice Guideline for Medicine - 2013


Clinical Practice Guideline for Medicine

Clinical Pratice Guidline for Paediatric Khmer


Clinical Pratice Guidline for Paediatric Khmer

Current Medical Diagnosis and Treatment - 2016


Current Medical Diagnosis and Treatment 2016