ធ្លាយរឿង


ធ្លាយ​រឿង
   ក្នុង​ពិធី​ជប់​លៀង​មួយ​ ពេល​ទាំងអស់​គ្នា​ស្រវឹង​ដល់ក​ បុរស​ម្នាក់​ឱន​ខ្សឹប​ដាក់​ត្រចៀក​បុរស​ម្នាក់​ទៀត​ ដែល​អង្គុយ​ក្បែរ​ ៖
- ខ្ញុំ​ប្រាប់​តែ​បង​ឯង​ម្នាក់​ទេ​ណា អត់​ប្រាប់​អ្នក​ណា​ទៀត​ទេ ។ នាង​អាវ​ក្រហម​នោះ​ ជា​ប្រពន្ធ​ខ្ញុំ ចំណែក​នាងអាវ​ខៀវ​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ដៃ​ជាស្រី​ស្នេហ៍​ខ្ញុំ ។

         មិត្ត​របស់​គេ​កំពុង​ស្រវឹង​បើក​ភ្នែក​មិន​រួច​ផង លឺ​ដូច្នេះប្រឹង​ជ្រួញ​ចិញ្ចើមតប ៖
- អញ្ចឹងផង ? ម៉េច​ក៏ផ្ទុយ​ពីខ្ញុំ ?
- ផ្ទុយយ៉ាង​ម៉េច ??
- ចំពោះ​ខ្ញុំ​នាងអាវ​ខៀវ​នៅខាង​ឆ្វេងដៃ​ជាប្រពន្ធខ្ញុំ ចំណែក​នាង​អាវ​ក្រហម​ជា​ស្រីស្នេហ៍​ខ្ញុំ ។
Previous
Next Post »
0 Komentar