ជំងឺ​វៀច​ឆ្អឹង​ច្រមុះ


   ជំងឺ​វៀច​​ឆ្អឹង​ច្រមុះ​ គឺ​ជាជំងឺ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​រចនាសម្ព័ន្ទ​ទ្រង់​ទ្រាយនៃច្រមុះ បណ្តាល​មក​ពី​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​នៃ​ទីតាំង របស់​ឆ្អឹង​ជញ្ជាំង​ច្រមុះ​កណ្តាល (Nasal Septal) ។ 

   ការ​វៀច​ឆ្អឹង​ច្រមុះ កើតឡើង​នៅ​ពេល​ជញ្ជាំង​ខណ្ឌចែក​រន្ធ​ច្រមុះ (Nasal Septum) វៀច​ទៅ​ម្ខាងទៀត ដែល​បណ្តាល​អោយ​រន្ធ​ច្រមុះ​តូច​ចង្អៀត ។ ក្នុង​ករណី​ធ្ងន់​ធ្ងរ វា​បណ្តាល​អោយ​ថយ​ចុះ​នូវ​ខ្យល់​ដង្ហើម​ ដែល​ធ្វើ​អោយ​ពិបាក​ដកដង្ហើម ហើយ​បន្ថែម​លើ​នេះ​ទៀត វាធ្វើ​អោយ​ច្រមុះ​ស្ងួត ងាយ​នឹង​កើត​ជា​ក្រម៉ និង​មាន​ហូរ​ឈាម​ច្រមុះ ។ ការ​ព្យាបាល ដោយ​ប្រើ​ថ្នាំ​អាច​កាត់​បន្ថយ​ការ​រលាកច្រមុះ​ និង​សម្រួល​ដល់​ការ​ដង្ហើម​ (Nasal Dilators) តែ​មិន​អាច​ធ្វើ​អោយ​ឆ្អឹម​ច្រមុះ​ត្រង់​បានទេ លុះ​ត្រា​តែ​ធ្វើ​ការ​វះ​កាត់ (Septoplasty) ក្នុង​ករណី​ចាំ​បាច់ ។

+ រោគ​សញ្ញា
- ពិបាក​ដក​ដង្ហើមតាម​ច្រមុះ (Difficult Breathing)
- អាក់ដង្ហើមនៅ​ពេល​គេង (Sleep Apnea)
- ស្រម៉ុក (Snoring)
- ឈាម​ច្រមុះ (Nose Bleeding)
- កណ្តាល​ញឹក​ញាប់ (Sneezing)
- ឈឺចាប់​នៅ​លើ​ផ្ទៃ​មុខ (Facial Pains)

+ មូលហេតុ 
- ភាគ​ច្រើន​បណ្តាល​មក​ពី​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​នៅ​លើ​ផ្ទៃ​មុខ ជា​ពិសេស​ច្រមុះ (Impact Trauma)
- ការ​វៀច​ពី​កំណើត (Congenital)
- ការប៉ះ​ទង្គិច​ច្រមុះ​នៅ​ពេល​សម្រាល

+ ការ​ព្យាបាល
ការព្យាបាល​មាន​២ករណី ៖
- ក្នុង​ករណី​វៀច​ឆ្អឹង​ច្រមុះ​មិន​ធ្ងន់​ធ្ងរ យើង​ព្យាបាល​ដោយ​ប្រើ​ថ្នាំមួយ​ចំនួនដូច​ជា Decongestants, Antihistamines, Nasal Sprav តែ​មិនអាចធ្វើ​អោយ​ឆ្អឹង​វៀច​មក​ត្រង់​បានទេ 
- ការ​ព្យាបាល​ដោយ​ការ​វះ​កាត់ (Septoplasty)

បើ​បងប្អូន​មាន​រោគ​សញ្ញា​ដូច​ខាង​លើ សូម​អញ្ជើញ​មក​ពិ​គ្រោះ​ជាមួយ​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យឯក​ទេស​ផ្នែក​ត្រចៀក ច្រមុះ​ និង​បំពង់​ក នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​កាល់​ម៉ែត ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ និង​ទទួល​ការ​ព្យាបាលអោយ​បាន​ប្រាកដ​ត្រឹម​ត្រូវ​ទាន់​ពេល​វេលា ជៀស​វាង​ផល​វិបាក​ដូច​បាន​រៀប​រាប់​ខាង​លើ ។ 


ប្រភព Page Calmette Hospital 
Previous
Next Post »
0 Komentar