រូបភាព​សត្វ​មិន​ទាន់​កើត​ផ្សេង​ៗ


ទំរាំ​តែ​អ្នក​អាច​បាន​ធំ​ធាត់​ដល់​សព្វថ្ងៃនេះ គឺ​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​តាម​ដំណាក់​កាល​ជាច្រើន

   មនុស្ស​ជា​ប្រភេទ​សត្វ​ដែល​ចិញ្ចឹម​កូន​ដោយទឹក​ដោះ ហើយ​ត្រូវកា​រការពរពោះ នៅក្នុង​ផ្ទៃម្តាយ​ដើម្បី​អោយ​បាន​លូតលាស់​គ្រប់​លក្ខណៈ ហើយ​ការ​ដែល​ម្តាយ​ចិញ្ចឹម​នៅ​ក្នុង​ពោះនោះ ប្រើ​រយៈពេល​ជាធម្មតា​គឺ ៩ខែ ១០ថ្ងៃ ប្រហាក់​ប្រហែល​៤០សប្តាហ៍ គឺ​តាំង​ពី​តូចក្រូច​ឆ្មារ​រហូត​ដល់​មាន​រូបរាង​និង​កើត​ចេញមក​ ។ ក្រៅ​ពី​មនុស្ស​ក៏មាន​ពពួក​សត្វ​ដទៃ​ទៀត​ដែល​ពរពោះ​ តោះ​យើង​ទៅមើល​រូប​រាង​សត្វ​ទាំង​នោះពេល​នៅ​ក្នុង​ពោះ​ មិន​ទាន់​កើត​ថា​មាន​រូប​យ៉ាងម៉េច 


មនុស្ស​មិន​ទាន់​កើត
សត្វ​ដំរី​មិន​ទាន់កើត

សត្វ​ប្រជៀវមិនទាន់កើត
សត្វខ្លាឃ្មុំមិនទាន់កើត

សត្វ Chihuahua មិនទាន់កើត

ត្រី Dolphin មិនទាន់កើត

សត្វសេះមិនទាន់កើត

ត្រីឆ្លាម Leomon មិនទាន់កើត

សត្វខ្លារខិនមិនទាន់កើត

សត្វ Penguin មិនទាន់កើត

សត្វ Possum មិនទាន់កើត

សត្វពស់មិនទាន់កើត

សត្វឆ្លាមខ្លាមិនទាន់កើត
   រូប​ទាំងអស់​នេះអាច​អោយ​យើង​បានឃើញ​ពី​ទំរង់​ រូប​រាង​របស់​សត្វ​ទាំង​នេះ​នោះ​ក្នុង​ពោះ​យ៉ាងណា ។ ខ្ញុំក៏​សូមទោស​ផងដែរ​បើ​ការ​បកប្រែ​មិន​ត្រូវ​ត្រង់​ចំនុច​ណា ដោយ​សារ​ខ្ញុំមិនបាន​ស្គាល់​ឈ្មោះ​សត្វ​ទាំង​នោះអស់ផង​នៅឡើយទេ ។ 

រូបភាព Facebook Page Dr.Mo
Previous
Next Post »
0 Komentar