បទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង


បទ​ពិសោធន៍ជាក់ស្តែង

   ស្ត្រីម្នាក់​និយាយ​ប្រាប់​មិត្ត​របស់​ខ្លួន ៖
-ឯង​ដឹង​ទេ ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​ យើង​ឈប់​នាំ​ប្តី​យើង​ទៅ​មើល​គេ​បង្ហាញ​ម៉ូដ​ហើយ ។
-ម៉េច​ធ្វើ​អ៊ីចឹង ?
-ព្រោះ​បន្ទាប់​ពី​មើល​រួច យើង​តែង​រវើ​រវាយ​ចង់​បាន​សំលៀក​បំពាក់​ម៉ូដ​ថ្មី ចំណែក​ប្តី​យើង​រវើ​រវាយ​ចង់​បណ្តើរ​ស្រី​បង្ហាញ​ម៉ូដ ។
-អូ!!!
Previous
Next Post »