លទ្ធផល​ចាប់​ឆ្នោត​ក្រុម​បាល់​ទះ និង​ក្រុម​បាល់​ទាត់​ ត្រៀម​អបអរ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ឯក​រាជ្យជាតិ ២០១៦


   ការ​ចាប់​ឆ្នោត​សម្រាប់​ក្រុម​បាល់​ទះ និង​ក្រុម​បាល់​ទាត់​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី១០តុលា២០១៦ 
   ក្រោយ​ពី​ការ​ប្រជុំ​លើក​ដំបូង​ សម្រេច​ថា​ធ្វើ​កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទះ និង​បាល់​ទាត់​ នៅ​ថ្ងៃទី ៥ និង​ទី ៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ មក ។ សមា​គមន៍​និស្សិត​ពេទ្យ​កម្ពុជា​នៅ​ថៃប៊ិញ បាន​ធ្វើ​ការ​ប្រជុំ​ម្តង​ទៀត​នៅ​ថ្ងៃទី ១០ តុលា ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​រក​ពូល​ក្រុមបាល់​ទះ និង​ គូ​ប្រកួត​របស់​ក្រុម​បាល់​ទាត់ ។

លទ្ធផល​ចាប់​បាន​ដូច​ខាង​ក្រោម 

បាល់ទះ ៖ ចែក​ជា​២​ពូល គឺ​ពូល A និង ពូល B ដែល 
ពូល A មាន​ 
- ជំនាន់ទី ៤១ (Y6)
- ជំនាន់ទី ៤៣ (Y4)
- ជំនាន់ទី ៤៥ (Y2)
ពូល B មាន 
- ជំនាន់ទី ៤២ (Y5)
- ជំនាន់ទី ៤៤ (Y3)
- ជំនាន់ទី ៤៦ (Y1)

   ការ​ប្រកួត​បាល់ទះនឹង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ម៉ោង ៧ព្រឹក​ថ្ងៃទី៥ វិច្ឆិកា ២០១៧ ដោយ​ Y6 និង​ Y3 ត្រូវ​ប្រលង​ នោះ​ការប្រកួត​និង​ធ្វើ​ឡើង​ចំពោះ​តែ ជំនាន់ណា​ដែល​មិន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ទ​ការ​ប្រលង ។ កម្មវិធី​នឹង​រង់​ចាំ​រហូត​ដល់​ ជំនាន់ទី ២ មក​ពី​ប្រល​ងវិញ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួតបន្ត ។

   ក្នុង​១​ពូល ១​ជំនាន់​ត្រូ​វប្រកួត​២ប្រកួត ។ ជំនាន់​ដែល​នៅ​កំពូល​ ពូល នឹង​បាន​ទៅ​វគ្គ​ផ្តាច់​ព័ត្រ ប្រកួត​យក​លេខ ១ ។ ជំនាន់​ដែល​នៅ​លេខ២ ក្នុង​ពូល នឹង​បាន​ទៅ​ប្រកួត​វគ្គ​ដណ្តើម​យក​លេខ ៣ ។ 
   ការ​ប្រកួត​បាល់ទះ នឹង​បញ្ចប់​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃដដែល ។


បាល់ទាត់ ៖ 
   ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ម៉ោង​៧ និង៣០​នាទី ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៦ វិច្ឆិកា ២០១៦ ដោយ​១​ព្រឹក​នឹង​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត ៣គូ រួម​មាន 
- គូទី១ ៖ Y2 vs Y4 
- គូទី២ ៖ Y3 vs Y5 
- គូទី៣ ៖ Y1 vs Y6
   ជំនាន់​ដែល​ឈ្នះ​ក្នុង​ប្រកួត​នីមួយ​ៗ នឹងឡើង​ទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ហើយ​​ត្រូវ​គិត​គ្រាប់​បាល់​ចំណេញ ។ ការ​ប្រកួត​បន្ទាប់​នឹង​ធ្វើ​នៅ​ពេល​រសៀល​ម៉ោង៣ ថ្ងៃដដែល ។ ជំនាន់​ដែល​សល់​គ្រាប់​បាល់ចំណេញ​ច្រើន នឹង​ធ្វើ​ការ​រង់​ចាំ ២​ក្រុម​ទៀតប្រកួត​គ្នា យក​ឈ្នះ​ចាញ់មក​ប្រកួត​ជាមួយ ។ ជំនាន់​ណា​ដែល​ឈ្នះ​២​ប្រកួត​ ជំនាន់​នោះជា​អ្នក​លើក​ពាន ។
បញ្ជាក់​ ៖ ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​នឹង​ប្រកួត​នៅ​តារាង​ធំ (លេង​គ្នា​៩នាក់​ក្នុង​១​ក្រុម) ១តង់​ប្រើ​រយៈ​ពេល ២៥​នាទី និង​សម្រាក​កណ្តាល​តង់ ១០​នាទី ។ 


ព័ត៌​មាន​បន្ថែម ខ្ញុំ​នឹង​រាយ​ការណ៍​តាម​ក្រោយ​ទៀត ហើយ​បើ​សរសេរ​ទៅ​មាន​ខុស​ឆ្គង​យ៉ាង​ណា សុំ​អភ័យទោស ។ 
Previous
Next Post »
0 Komentar