មូលហេតុធ្វើ​អោយ​ស៊ាំ​ថ្នាំផ្សះ


ការ​ស៊ាំ​ថ្នាំ​ Antibiotic នឹង​កើត​ឡើង​ពេល​ដែល​បាក់តេរី​ផ្លាស់​ប្តូរ ហើយ​ក្លាយជា​សាំនឹងថ្នាំ​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការព្យាបាល​ជំងឺ​នោះ ។   ថ្នាំ Antibiotic ដែល​ខ្មែរ​យើង​និយម​ហៅ​ថា ថ្នាំ​ផ្សះ នឹង​ស៊ាំថ្នាំ​ក្នុង​ ៦ករណី​ខាង​ក្រោម ៖
១. ការ​អោយ​ថ្នាំ​ផ្សះ​លើស​កំរិត​ប្រើ​ប្រាស់ (Over-prescribing of antibiotics)

២. អ្នក​មិន​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​គ្រប់​ចំនួន​កំណត់​ក្នុង​ការព្យាបាល (Patients not finishing their treatment)

៣. ការ​​ប្រើ​ប្រាស់​បសុសត្វ (សត្វ​ចិញ្ចឹម​ ដូចជា​គោ​ ក្របី) និង​ត្រី​ដែល​មាន​​ជាតិ​ថ្នាំផ្សះ​លើស​កំណត់ (Over-use of antibiotics in livestock and fish farming)

៤. ខ្វះ​ការត្រួត​ពិនិត្យ​អំពី​ការចម្លង​រោគ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ និង​គ្លីនិក (Poor infection control in hospitals and clinics)

៥. កង្វះអនាម័យ (Lack of hygiene and poor sanitation)

៦. កង្វះ​ថ្នាំ​ផ្សះ​ប្រភេទថ្មី (Lack of new antibiotics being developed)

   ក្នុង​ចំនោម​ ៦ចំនុច​ខាង​លើ មាន​ចំនុច​ទី២ ដែល​គេតែងតែ​ជួប​ប្រទះ​ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំថ្ងៃ ។ ឧទាហរណ៍​ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​ក្អក តម្រូវ​អោយ​អ្នក​លេប​ថ្នាំ​ក្នុង​រយៈពេល​៧ថ្ងៃ តែ​ក្រោយ​ពី​អ្នក​លេប​បានតែ​២ ឬ​៣ថ្ងៃ អាការៈ​ក្អក​បាន​អន់​ថយ ក៏​ឈប់​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​នោះទៀត ។ នេះ​ជា​ហេតុ​ផល​មួយ​ដែល​ធ្វើអោយ​អ្នក​ស៊ាំ​នឹង​ថ្នាំ​ផ្សះ​នោះ ។ 

ប្រភព ៖ World Health Organization 
Previous
Next Post »
0 Komentar