មគ្គុទ្ទេសក៍គ្លីនិក និងរូបមន្ត​ព្យាបាល​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក


   សៀវភៅ​ល្អ មគ្គុទ្ទេសក៍​គ្លីនិក និង​រូបមន្ត​ព្យាបាល​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ត្រូវ​បាន​ចូលរួម​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ជាច្រើន។ ​
  វេជ្ជបណ្ឌិតទាំងនោះមកពី​បណ្តា​មន្ទីរពេទ្យ​តាមខេត្ត និង​នៅ​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ ។ ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ក៏បាន​រួប​រួម​គ្នា​បង្កើត​ជា​សៀវភៅ​នេះឡើង​ ដើម្បី​សំរួល​ដល់​ការព្យាបាល​របស់​វេជ្ជបណ្ឌិត​ថ្មីៗ និង​ដាក់​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​សំរាប់​ព្យាបាល​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា ។ វា​មាន​បែង​ចែកជា​៤ផ្នែក​ដែល​អោយយើង​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការអាន មាន​ដូចជា​ផ្នែក​កុមារ ផ្នែកជំងឺទូទៅ ផ្នែក​មនុស្សចាស់ និង​កម្មវិធីជាតិ ។

+ អំពី​សៀវភៅ
- ឈ្មោះ សៀវភៅ​មគ្គុទ្ទេសក៍គ្លីនិក និង​រូបមន្តព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យបង្អែក
- រៀបរៀង​ដោយ​ ក្រសួង​សុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ ១៩៩៩
- ប្រភេទឯកសារ PDF
- ទំហំឯកសារ 21.9MB
- ទីតាំងទាញយកឯកសារ Google Drive បងពេទ្យ

Previous
Next Post »
0 Komentar