បណ្តុំ​ទ្រឹស្តី​ក្នុង​រឿង​ សាមកុក

ជូ កឺលៀង(ខុងមីង)
សាម​កុក​ មានន័យ​ថា​នគរ​ទាំង​៣ នៃ​រឿង​បុរាណ​ចិន
    រឿង​អ្វី​មួយ អ្នក​និពន្ធ​តែង​តែ​បង្កប់​នូវ​អត្ថន័យ​ល្អៗក្នុងនោះ ដើម្បី​អោយ​អ្នក​អាន​ អ្នក​ទស្សនា​ដក​ស្រង់​យក​នូវចំនុច​ល្អ​នានា​មក​អនុវត្ត​តាម​ក្នុង​ជីវភាព​រស់នៅ ។ យ៉ាងណា​មិញ​រឿង​ សាមកុករបស់​ចិន ដែល​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​ធំ ក៏​និយម​ទស្សនា អាច​និយាយបាន​ថា​មើល​ម្តង​ហើយ​ម្តងទៀត​ក៏​នៅតែ​មិន​ជិនណាយ ព្រោះអី​នៅ​ក្នុង​រឿង​សាមកុក​ បាន​បង្កប់​នូវ​ទ្រឹស្តី​ជាច្រើន​ ។ តោះ​យើង​ទៅ​ស្តាប់​មើលទាំងអស់គ្នា  

ក្រោយ​ពីមើល​ហើយ​ តើ​អ្នក​យល់​យ៉ាងណា​ចំពោះ​ទ្រឹស្តី​របស់​តួ​អង្គនីមួយ​ៗ នៅ​ក្នុងរឿង? ហើយ​ខ្ញុំក៏សូម​អរគុណ ដល់​ម្ចាស់​ ទំព័រ នគរ៣ - Three Kingdoms ដែល​បាន​រៀប​ចំវីដេអូនេះឡើង ។

បណ្ដុំនៃទ្រឹស្ដីក្នុងរឿងសាមកុក (អ្នកមិនបានមើល ថ្ងៃណាមួយប្រាកដជាស្ដាយក្រោយ)
Posted by នគរ៣ - Three Kingdoms on Tuesday, December 29, 2015

ប្រភព  ទំព័រ នគរ៣ - Three Kingdoms
បងពេទ្យ
Previous
Next Post »
0 Komentar