សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ប្លក់បងពេទ្យ

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ +841644995227

8 Feb 2013

SUNDAY CD VOL 145 : សង្សារខ្ញុំប្រពន្ធគេ


Sunday CD Vol 145 | សង្សារខ្ញុំប្រពន្ធគេ - កែវ វាសនា

Track List and Link Download  FIle - CD Download
     01. សង្សារខ្ញុំប្រពន្ធគេ - កែវ វាសនា
     02. គ្មានថ្ងៃអូនបានធ្វើជាប្រពន្ធបងទេ - សុខ ពិសី
     03. ហេតុអ្វី Call មកអូនតែពេលស្រវឹង - សុខ ពិសី
     04. យកលេសស្រវឹងដើម្បី Call ទៅអូន - កែវ វាសនា
     05. មច្ចុរាជផ្តាច់ស្នេហ៏ - អ៊ីណូ
     06. ភ្ញាក់ពីគេងនឹកដល់អូនមុនគេ - កែវ វាសនា
     07. ចង់រៀបការ - សុខ ពិសី
     08. ស្រលាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទើបអូនមិនក្បត់ - កែវ វាសនា
     09. យំមួយលានដង - អ៊ីណូ
     10. សុខៗសង្សារ Call មកសុំបែក - សុខ ពិសី 
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download





Download Full Album :

 ស្តាប់ Online

No comments:

Post a Comment